Szkolenia

Szkolenia

Organizowane przez nas szkolenia:

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń z dziedziny BHP wynika z art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Szkolenie BHP ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w danym zakładzie na określonym stanowisku, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne ogólne,
 • szkolenia okresowe,
 • szkolenia okresowe pracodawców,
 • szkolenia tematyczne (np. prace na wysokościach),
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Szkolenia ppoż.

Szkolenia ppoż.

Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na życzenie Klienta przeprowadzamy również próbną ewakuację z obiektów. Po przeprowadzaniu działań sporządzamy stosowną dokumentację.

Szkolenie ppoż. przeprowadzamy u Klienta w miejscu, gdzie osoby wymagające przeszkolenia pracują na co dzień. Jest to związane z usytuowaniem dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych oraz tym, iż podczas szkolenia szczególnie scharakteryzowany zostanie sprzęt ppoż. (tj. gaśnice, hydranty, oznakowanie ewakuacyjne itp.) zastosowany w obiekcie Klienta. Jako nieliczni udostępniamy prawdziwy sprzęt gaśniczy.

Tematyka szkolenia ppoż. obejmuje m.in.:

 • rodzaje zagrożeń pożarowych,
 • zasady rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego,
 • zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 • interpretację oznakowania ewakuacyjnego,
 • zasady prawidłowej ewakuacji,
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasady postępowania w przypadku pożaru,
 • zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • zakres stosowania środków gaśniczych.
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Polskie prawo nakazuje udzielania pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia.

Od samego początku naszej działalności zajmujemy się organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników firm i instytucji. Z naszych usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i renomowane ogólnopolskie Centra Medyczne.

Z naszą wiedzą docieramy zarówno do przedszkolaków, jak i sędziów, prokuratorów, a także profesorów wyższych uczelni. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ratownictwie medycznym.

Na życzenie naszych klientów przyjeżdżamy z odpowiednim sprzętem szkoleniowym w wyznaczone miejsce na terenie całego kraju. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem szkoleń, łącznie z obsługą cateringową.

Po ukończeniu szkolenia każdy z jego uczestników dostaje zaświadczenie ukończenia podstawowego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasi klienci cenią sobie współpracę z nami ze względu na profesjonalizm oraz umiejętność stworzenia luźnej i wesołej atmosfery podczas trwania szkolenia, co zdecydowanie ułatwia przyswajanie wiedzy.

W celu uzgodnienia terminu i programu szkolenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czym jest kurs kwalifikowany?

 • jest to pierwszy i jedyny w Polsce kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa polskiego,
 • po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł „Ratownika” w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • szkolenie przygotowane dla służb ratunkowych przez COP BHP MEDI-POŻ poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją służb ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia,
 • seminaria oraz wykłady związane z organizacją pomocy medycznej w wypadku masowym, prowadzeniu działań ratunkowych w trakcie działań taktycznych służb, a także prowadzenia działań ratunkowych w obliczu aktu terroru,
 • kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia,
 • aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych,
 • kurs realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z doświadczeniem z zakresu medycyny ratunkowej.

Kurs pozwala:

 • znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych,
 • posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego,
 • standaryzować szkolenie Zespołów Ratownictwa oraz Straży Pożarnej,
 • włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Wojska WOPR) i innych służb.