Oferta

Oferta

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę

Zabezpieczenia medyczne

Firma „MEDI-POŹ” specjalnie dla Państwa dokona oceny ryzyka imprezy, przygotuje plan zabezpieczenia i zaproponuje indywidualne rozwiązania, które zaowocują bezpieczeństwem. Nasz doświadczony personel udzieli stosownych świadczeń zdrowotnych oraz medycznych czynności ratunkowych podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń. Mogą Państwo liczyć na naszą szybką interwencję w nagłych przypadkach — wieloletnie doświadczenie w obsłudze imprez masowych i firmowych oraz wszelkich wydarzeń sportowych, kulturalnych i plenerowych sprawiło, że nasz personel jest odpowiednio przygotowany, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na wysokim poziomie. Ze względu na różne specyfiki obsługiwanych przez nas wydarzeń, wszystkie ceny ustalamy indywidualnie.

Czytaj dalej

Zapewniamy:

 • Zespoły wyjazdowe w skład których wchodzą ratownicy medyczni a także lekarze specjaliści pracujący w ambulansach spełniających polskie i europejskie normy wyposażenia w wyroby medyczne, jak i produkty lecznicze.
 • Stacjonarne punkty pomocy medycznej gotowe przyjąć kilku pacjentów jednocześnie.
 • Patrole ratownicze.
 • Profesjonalne zestawy łączności bezprzewodowej wykorzystujące odrębną częstotliwość dla płynnego przepływu informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnienie spokoju imprez, nawet tych, które w rozumieniu ustawy nie są imprezami masowymi, spoczywa na organizatorze. Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony zdrowia uczestników, powinna być dla każdego priorytetem.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) Art. 5.

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
  Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatorów wymogów w zakresie:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
  • ochrony porządku publicznego;
  • zabezpieczenia pod względem medyczny;
  • zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty usług medycznych i ochrony p.poż zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego pod numerami podanymi w zakładce KONTAKT.

Plany ewakuacyjne
i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dla każdego budynku możemy opracować plany ewakuacji, których filar stanowią plansze ewakuacyjne.
Plany ewakuacyjne zawierają:

 • drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych,
 • rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowej, oddymiania i innych,
 • umiejscowienie punktów istotnych dla ratownictwa,
 • aktualną pozycję.

Zadaniem planów ewakuacyjnych rozmieszczonych w budynku jest wskazanie najbliższej drogi ewakuacyjnej.
Plany powinny być rozmieszczone w odpowiednich miejscach i być wykonane czytelnie, by umożliwić ich bezbłędną interpretację w stresie towarzyszącym sytuacjom niebezpiecznym.

Czytaj dalej

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest wymagany w budynkach lub obiektach:
 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich.
w przypadkach, gdy:
 • w budynkach lub obiektach występuje strefa zagrożenia wybuchem,
 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do opracowania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opracowanie przez nas instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy też jej aktualizacja wykonywana jest zgodnie z przepisami i założeniami z 2010 roku.

Usługi PPOŻ

Ochroną przeciwpożarową zajmujemy się od kilkunastu lat, dlatego świadczone przez nas usługi poparte są nie tylko dobrą znajomością przepisów, ale także niezbędnym doświadczeniem.

Korzystając z naszych usług uzyskacie Państwo fachową informację w zakresie obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Ocenimy zagrożenia występujące w Państwa firmie,

 • opracujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji -
 • zgłoszenie zakładu
 • program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
 • ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • system zarządzania bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska a także dla zakładu zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Transport MED. i SANIT.

Całodobowy telefon, pod którymi przyjmujemy zgłoszenia transportów:

tel.: 504-026-344
tel.: 572-556-112

Transport medyczny i sanitarny.

Przed każdym transportem przygotowujemy sprzęt oraz wyposażenie według indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Przewozimy osoby chore, z niepełnosprawnością, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, a także pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia lub ogranicza możliwości korzystania ze środków transportu publicznego.

Czytaj dalej

Oferujemy profesjonalny transport medyczny karetką na terenie całego kraju jak i Europy, przewożąc pacjentów m.in.:

 • Do szpitali,
 • Na badania i konsultacje specjalistyczne,
 • Do ośrodków rehabilitacyjnych,
 • Do klinik, sanatoriów, hospicjów, ośrodków opiekuńczych itp.

Usługa obejmuje przyjazd do pacjenta w wyznaczone miejsce, przewóz chorego do miejsca docelowego oraz powrót. Nasza oferta jest skierowana do osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych, szpitali, stacji dializ, a także wielu innych zakładów opieki zdrowotnej.